Ảnh mặt tiền
Không gian nhà hàng
Thực khách tầng 1
Ảnh tầng 2
Kem trà xanh dừa
Tôm hấp nước dừa
Salats tôm dưa kim nương
Nem cuốn tươi Hà Nội